Czy masowe użycie pestycydów zniszczy życie na naszej planecie?

Na wstępie dla nieobeznanych w terminologii ogrodniczej mieszczuchów (takich jak ja;)), krótki słownik: Pestycydy są to środki stosowane głównie w uprawie roślin służące do zwalczania organizmów uznanych za szkodliwe. Grupa ta obejmije m.in.: – herbicydy – środki do zwalczania chwastów – insektycydy – środki owadobójcze – fungicydy – środki grzybobójcze. Pestycydy mogą być pochodzenia naturalnego…