Wszechobecne chemikalia niszczą mózg Twojego dziecka

Naukowcy odkrywają coraz więcej sposobów, którymi szeroko stosowane chemikalia przemysłowe powodują proces niszczenia mózgu. W ten sposób skazuje się całe generacje dzieci na zaburzenia neurobehawioralne, od ADHD po autyzm. Według amerykańskiego Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorób w okresie od 2006 do 2008 zdiagnozowano o 1,8 miliona więcej dzieci z zaburzeniami rozwoju niż dekadę wcześniej. W…

Reklama

Czy masowe użycie pestycydów zniszczy życie na naszej planecie?

Na wstępie dla nieobeznanych w terminologii ogrodniczej mieszczuchów (takich jak ja;)), krótki słownik: Pestycydy są to środki stosowane głównie w uprawie roślin służące do zwalczania organizmów uznanych za szkodliwe. Grupa ta obejmije m.in.: – herbicydy – środki do zwalczania chwastów – insektycydy – środki owadobójcze – fungicydy – środki grzybobójcze. Pestycydy mogą być pochodzenia naturalnego…