Globalne ocieplenie – 10 faktów i 10 mitów

Tekst został pierwotnie opublikowany na portalu Global Research w 2009, jednak w marcu br. ponownie go tam zaprezentowano. Autorem jest Robert M. Carter z tytułem profesora od ponad 30 lat: paleontolog, speclalista od stratygrafii, geolog morski i naukowiec środowiskowy. Tekst zapewne kontrowersyjny, jednak warto znać wypowiedzi i takich naukowców.
Osobiście nie czuję się na siłach, by opowiedzieć się po którejś ze stron w temacie zmian klimatycznych. Nie wiem, czy ich przyczyną jest jedynie emisja gazów cieplarnianych, czy nakładają się na nią inne czynniki i który z nich jest wiodący. Jednocześnie wiem, że wszelkie możliwe zaburzanie jakiejkolwiek sfery życia naszej przyrody przez człowieka nie przejdzie bez konsekwencji. Zatem paliwom kopalnym, mając jako alternatywę energię słoneczną, ludzkość już dawno temu powinna była powiedzieć: NIE.

Tekst źródłowy: http://www.globalresearch.ca/
z dn. 10.03.2016

5966845150_67025f18cd_o

Fakty:

 1. Klimat zmieniał się od zawsze i zawsze będzie się zmieniał. Założenie, że przed rewolucją przemysłową na naszym globie klimat był niezmienny, jest błędne. Jedyną sensowną rzeczą, jaką możemy zrobić w obliczu zmian klimatycznych to odpowiednio się na nie przygotować.
 2. Wyniki prowadzonych od lat 50-tych z balonów meteorologicznych i satelit dokładnych pomiarów temperatur wskazują, że od 1958 atmosfera nie podgrzewa się. Z kolei termometry zamontowane przy powierzchni ziemi wskazały w tym samym okresie wzrost temperatury o 0,40 °C.
  Wielu naukowców tłumaczy tą różnicę zjawiskiem tzw. miejskiej wyspy ciepła, dzięki któremu w mieście temperatura jest zwykle wyższa niż w otaczających go obszarach niezabudowanych.
 3. Choć od 1990 wydano na jego poszukiwania ponad 50 miliardów dolarów, to nadal nie znaleziono jednoznacznego dowodu na wpływ działalności człowieka na rozkład temperatur na ziemi.
 4. Bez efektu cieplarnianego średnia temperatura powierzchni ziemi wyniosłaby -18 °C (aktualnie mamy +15°C) co zahamowałoby rozwój życia.
  Dwutlenek węgla jest drugorzędnym gazem cieplarnianym i odpowiada jedynie za 26% efektu cieplarnianego. Dodatkowo, tylko jedna czwarta tego gazu pochodzi z działalności człowieka. Para wodna, która w przynajmniej 70% przyczynia się do efektu cieplarnianego, jest dużo ważniejszym gazem cieplarnianym.
 5. Zarówno na rocznej (1 rok) jak i geologicznej (do 100 000 lat) skali czasu zmiana temperatury atmosfery POPRZEDZA zmianę stężenia CO2. A zatem dwutlenek węgla nie może być główną przyczyną wzrostu temperatur.
 6. Działający przy ONZ Międzyrządowy Zespół do Zmian Klimatu (z ang. Intergovernmental Panel on Climate Change, w skrócie IPCC) zachowuje się jak zawodowy panikarz wynajęty przez „globalno-cieplarniane lobby”. To właśnie IPCC doprowadziło do podpisania Protokołu z Kioto, który był pierwszym krokiem, lecz niestety w złym kierunku. Przyczyną jest fakt, że IPCC jest zbiorem polityków, a nie naukowców.
  Hendrik Tennekes, emerytowany dyrektor ds. badań w holenderskim Królewskim Instytucie Meteorologicznym twierdzi, że „proces weryfikacji IPCC ma mnóstwo błędów”, a sama instytucja „celowo ignoruje zmianę paradygmatu czołowego meteorologa XX wieku, Edwarda Lorenza”. (Edward Lorenz jest twórcą tzw. efektu motyla, czyli teorii zgodnie z którą niewielka zmiana w jednym z punktów atmosfery może wywołać olbrzymie zmiany w jej innym obszarze).
 7. Protokół z Kioto będzie kosztować biliony dolarów. W celu zebrania tych pieniędzy na sygnatariuszy nałożono gigantyczne podatki, choć jego skutek będzie znikomy i wyniesie mniej niż 0,20°C do roku 2050, przy założeniu wywiązania się ze wszystkich złożonych zobowiązań.
  Według Rosyjskiej Akademii Nauk Protokół z Kioto nie opiera się na żadnej naukowej podstawie. Andre Illarianov, starszy doradca prezydenta Putina, nazywa Kioto-izm „jednym z najbardziej agresywnych, nachalnych, destrukcyjnych ideologii od czasu upadku komunizmu i faszyzmu.”
 8. Zmiana klimatu nie jest procesem liniowym, lecz chaotycznym. Niektóre z jej składowych są do dziś albo bardzo słabo albo całkowicie niezrozumiałe. Stąd nie ma takiego modelu komputerowego, który mógłby dokładnie przewidzieć jak będzie wyglądał nasz klimat za 100 lat.
 9. Nie dziwi więc, że eksperci od modelowania komputerowego zgadzają się, że nie ma także takiego modelu klimatycznego, który mógłby dokładnie przewidzieć lokalne zmiany pogodowe.
 10. Największym kłamstwem dotyczącym globalnego ocieplenia jest zapewnienie, że prawie wszyscy naukowcy twierdzą, że istnieje i że postępuje w przerażająco szybkim tempie.
  W rzeczywistości prawie każdy aspekt nauki o klimacie jest przedmiotem żywej debaty. A tysiące specjalistów na całym świecie podpisało deklarację, w której kwestionują dowody na ocieplanie się klimatu wywołane działalnością ludzką, popierając racjonalne i naukowe (nie zaś emocjonalne) podejście do tej kwestii w oparciu o zgromadzoną dotychczas wiedzę na temat naturalnych zmian klimatycznych.

Mity:

Mit 1: Przez kilka ostatnich lat średnia temperatura na świecie (z ang. Average global temperature, w skrócie: AGT) rosła.
Fakt: W granicach błędu można stwierdzić, że temperatura ta nie wzrosła od roku 1995, a od 2002 spada, pomimo większego (o 8%) stężenia CO2.

Mit 2: Pod koniec XX wieku średnia temperatura na świecie rosła w niebezpiecznie szybkim tempie i osiągnęła wyjątkowo dużą wartość.
Fakt: W ciągu ostatniego stulecia AGT wzrosła o 1-2 °C, co nie jest niczym niezwykłym w historii naszego klimatu z ostatnich 10 000 lat. Średnia temperatura na Ziemi była wielokrotnie o kilka stopni wyższa niż dziś.

Mit 3: W czasach poprzedzających rewolucję przemysłową AGT generalnie była wielkością stałą. Od 1900 parametr ten zaczął gwałtownie rosnąć i jeszcze wzrośnie, przynajmniej o kilka stopni w ciągu następnych 100 lat.
Fakt: Nie ma żadnych przekonujących dowodów na to, że w przeszłości klimat się nie zmieniał, albo że jego zmiany w XX wieku są czymś niezwykłym, albo że zbliża się do nas cieplarniana apokalipsa.

Mit 4: Komputerowe modele przewidują, że w ciągu kolejnych 100 lat średnia temperatura na ziemi wzrośnie nawet o 6°C.
Fakt: Rzeczywiście deterministyczne modele komputerowe tak przewidują. Jednak inne modele wskazują na nadchodzące ochłodzenie.

Mit 5: Wzrost temperatur o 2°C katastrofalnie odbije się na ekosystemach i całej ludzkości.
Fakt: Zmiana o 2°C będzie się mieścić w dotychczasowych granicach narzucanych przez samą naturę, a ekosystemy od niepamiętnych czasów przystosowują się do takich zmian. Dzięki temu mamy do czynienia z procesem znanym proces znany jako „ewolucja”. Także ludzkość umie i adaptuje się do różnych klimatycznych ekstremów.

Mit 6: Dalsze wprowadzanie przez człowieka CO2 do atmosfery spowoduje niebezpieczne i szkodliwe dla nas ocieplenie klimatu.
Fakt: Nadal nie wyodrębniono spośród czynników naturalnych czynnika ludzkiego odpowiedzialnego za podgrzewanie atmosfery. Taki czynnik może odpowiadać za wzrost temperatury o nie więcej niż 1°C. Przy czym należy pamiętać, że atmosferyczny dwutlenek węgla jest źródłem życia dla roślin, w tym zbóż, i wspomaga proces ewapotranspiracji (czyli tzw. parowania terenowego obejmującego parowanie z komórek roślinnych i z gruntu).

Mit 7: Nie można tłumaczyć wahań średniej temperatury na Ziemi zmianami aktywności słonecznej.
Fakt: Emisja energii słonecznej zmienia się na wiele sposobów w różnych skalach czasowych (w tym w 11-, 22- i 80-letnich cyklach słonecznych), co wpływa na klimat panujący na naszym globie. Podczas gdy zmiany w zakresie promieniowania widzialnego są niewielkie, to zmiany w strumieniu cząstek i pola magnetycznego mają już duży wpływ na pogodę. Aktywność słoneczna odpowiada w ponad 50% za wzrost w XX wieku średniej temperatury na ziemi o 0,8°C.

Mit 8: Na obu biegunach, północnym i południowym, lód topnieje na niespotykaną dotąd skalę.
Fakt: Pokrywy lodowe na Grenlandii i Antarktydzie robią się coraz grubsze i coraz zimniejsze. Lód morski wokół Antarktydy w 2007 osiągnął swoją rekordową powierzchnię. Temperatury w regionie arktycznym osiągnęły właśnie poziom obserwowany w latach 40-tych, wynikającego z naturalnego ocieplenia.

Mit 9: Globalne ocieplenie spowodowane przez działalność człowieka jest przyczyną wzrostu poziomu morza.
Fakt: Poziom morza zmienia się w czasie i w przestrzeni. Przykładowo, między 1955 a 1996 poziom ten opadł o 105mm (co daje w przeliczeniu 2,5mm/rok). Średni globalny poziom morza jest wielkością statystyczną, która nie przekłada się na przewidywane zmiany w środowisku. Wielkość ta w ciągu ostatnich 150 wzrosła o 1 – 2 mm, i nie ma dowodów na to, że to działalność człowieka była tego przyczyną.

Mit 10: Obserwowany pod koniec XX wieku wzrost średniej temperatury na świecie jest przyczyną większej ilości dotkliwych burz, cyklonów i intensywności sztormów.
Fakt: Meteorolodzy zgadzają się, że ilość burz nie wzrosła ponad tą, która wynika z naturalnych zmian klimatycznych.

Reklama

17 uwag do wpisu “Globalne ocieplenie – 10 faktów i 10 mitów

 1. Przedstawione w artykule „fakty” są w rzeczywistości półprawdami lub kłamstwami rozpowszechnianymi przez lobby paliwowe w celu podważenia naukowego konsensusu w kwestii globalnego ocieplenia. Polecam serwis http://www.naukaoklimacie.pl gdzie można zapoznać się z aktualnym stanem badań nad zmianami klimatu.

  Polubione przez 2 ludzi

  • @Henryk Suchogórski Każdy ma prawo do własnego zdania i wypowiadania się. Wy nie mając racji wypowiadacie się powołując się tylko na jedno źródło, którego wiarygodność kuleje. Macie swoja stronę, gdzie piszecie bzdury, macie prawo, nie hejtujcie jednak innych i nie podważajcie specjalistów. A jeśli chcecie dyskutować róbcie to w kulturalnej formie bez żadnych negowań czyichś tytułów naukowych jak np. w przypadku Wspaniałego profesora Jaworowskiego. Przyznajcie, że Pan Profesor ma lepszą bibliografię niż wasza, o pardon wy nie macie żadnej bibliografii, cytowanie samych siebie to nie bibliografia.

   Polubienie

  • Ale żeś pan podał źródło wiarygodne! Wymiękłem – Nauka o klimacie…. ha, ha, ha…. agenda US Navy Laboratory zainstalowana na UW z panem prof. Sz. Malinowskim na czele i radą naukową złożoną z m-dzynarodowych autorytetów działąjących na zamówienie w/w US Navy Laboratory jak Earth Institute z University of Columbia z panem Jefrey`em Sachsem jako dyrektorem. Tak, tak – to ten sam guru, co dyktował Balcerowiczowi plan wiekopomnej reformy gospodarczej w Polsce w latach 90-tych naszych „przemian”. Dobrego zdrowia życzę. Intek

   Polubienie

  • Jedna i druga strona nie jest miarodajna. Np. twierdzenie że stopienie lodowców Grenlandii spowoduje podniesieni poziomu oceanów o 7 metrów jest bzdurą.

   Polubienie

 2. Polecam zapoznać się z faktami na temat nieżyjącego już Roberta Cartera: http://www.desmogblog.com/bob-carter
  http://www.desmogblog.com/heartland-institute-exposed-internal-documents-unmask-heart-climate-denial-machine

  Tutaj jeszcze kilka faktów na temat Cartera
  http://www.exxonsecrets.org/html/personfactsheet.php?id=1134
  a w szczególności na temat finansowania Cartera przez przemysł paliwowy (1,667 dolarów miesięcznie z Heartland Institute).

  Większość tych „faktów i mitów” Cartera to bzdury, co łatwo może sprawdzić zdolny uczeń szkoły średniej.
  Polecam wiarygodne źródła na temat klimatu
  http://naukaoklimacie.pl/
  https://www.skepticalscience.com/

  jest też kurs na EDx
  https://www.edx.org/course/making-sense-climate-science-denial-uqx-denial101x-2#!

  Polubione przez 1 osoba

  • Ale Prof. Carter ma doskonała bibliografie, a te stronki podają tylko same siebie, więc już to neguje ich wiarygodność. Najlepsze są podręczniki dla uczelni wyższych z geologii i paleoklimatologii. ze stron internetowych polecam http://www.zycieaklimat.edu.pl/ Tu macie spis podręczników do paleoklimatologii http://nukat.edu.pl/search/query?match_1=PHRASE&field_1=ssl&term_1=Paleoklimatologia+podr%C4%99czniki.&theme=nukat Poczytajcie, nie zaszkodzi wam, a pomoże zrozumieć procesy, o których próbujecie pisać. To plotki z waszej strony każdy uczeń podstawówki może zdementować. Niestety nie mam czasu na rozpisywanie się i kłótnie i nie jest to w moim stylu. Poczytacie albo nie, zastanowicie się albo nie, jednak pamiętajcie, mimo waszego prawa do wyrażania własnego zdania, są ludzie trzeźwo myślący, realiści, którzy tego zdania nie podzielają i żadne raporty tej waszej firmy tego nie zmienią. My wiemy swoje, jaki klimat jest każdy może sprawdzić wyglądając przez okno lub czytając pogodę z wiadomości z całego świata. Skończyłam z wami, szkoda mojego cennego czasu na maniaków ocieplenia, którzy żyją w nierealnym świecie. To w co wierzycie, a co jest to dwie różne rzeczy, które się nie pokrywają. Fakt, że polemizuję z waszą wiarą, ale to wy zaczęliście dyskusję, ta strona nie jest adresowana do was, a do ludzi mających realny obraz świata (czytaj nie wyznających kultu ocieplenia). Nie nawracajcie więc na swoją wiarę nikogo, to nic nie da. Ludzie mają swój rozum, nie przekonacie nas.

   Polubienie

 3. Wreszcie Pani Xebola pisze rzetelnie i wiarygodne informacje na ten temat. Obecność hejterów świadczy tylko o tym jaki ból duszy Pani wywołała podając fakty Życzę wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku Pani oraz Pani Czytelnikom.

  Polubienie

 4. Same brednie. Nie mam czasu na dyskusję, bo bredni jest za dużo jak na skromny czas, jaki mogę poświęcić na ich prostowanie. Polecam Doskonale szare lub Nauka o klimacie

  Polubienie

 5. Kolejny portal, na którym ktoś plecie farmazony. Wolałbym, aby ocieplenie klimatu było ściemą, ale nie chcę kiedyś powiedzieć, że miałem rację. I wkurza mnie jak ktoś nie wierzy w fakty naukowe, potwierdzone wielokrotnymi badaniami, a tak wierzy w to, co ksiądz opowiada i już kompletnie nie ma na to poparcia, bo jest tylko jedna „książka”.

  Polubienie

  • Ja stoję na nieco innym stanowisku. Nie wiem, czy obserwujemy teraz ocieplenie czy oziębienie klimatu. Nie wiem, w jakim procencie przyczynia się do tego człowiek. Ale wiem jedno – wszelkie zakłócanie przez ludzi istniejącej od wieków równowagi w przyrodzie jest złe. Tak więc czas najwyższy odejść od paliw kopalnych, niezależnie od tego, czy dzięki temu zrobi się nieco chłodniej.

   Polubienie

 6. Gościu wszystkie twoje mity to jedna wielka brednia. Na każdy z nich jestem w stanie przedstawić dowód naukawy który świadczy o tym że klimat się ociepla i jest pochodzenia antropogenicznego (czyli pochodzącego od człowieka). A ty wracaj do kopalni kopać węgiel, a nie takie głupoty wypisujesz …….

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s